W ramach postępowania do 31 lipca 2023r. wpłynęło łącznie sześć ofert. W oparciu o zgromadzone oferty, nasz Klient – spółka, na rzecz której miały być realizowane usługi, nie wyraził zgody

Udostępnij