side-area-logo

Wsparcie dla przedsiębiorstw Niezależnie od wielkości Twojej Firmy i branży, przygotujemy profesjonalny biznesplan z wiarygodnymi projekcjami finansowymi, zgodny z wymogami banków. Niezależny audyt kosztowy i organizacyjny Badamy koszty spółek miejskich pod kątem zgodności z umową powierzenia in-house. Analizy i badania rynkowe Wiarygodna droga by poznać opinię klientów – obecnych i przyszłych.

Dla Naszych Klientów

OBSZARY WSPARCIA

01

Rekompensata w usługach publicznych

Projektujemy systemy rozliczeń dla spółek wykonujących usługi publiczne na zlecenie gmin (zlecenia in-house). Wykonujemy audyty rekompensaty ex post, kalkulacje rekompensaty ex ante. Wykonywaliśmy projekty dla komunikacji miejskiej, obiektów sportowych i widowiskowych, strefą płatnego parkowania, spółki melioracyjną.

02

Biznesplany, projekcje finansowe

Biznesplan jest dokumentem wymaganym przez banki, instytucje finansowe, udziałowców. Opracowujemy profesjonalne materiały dla małych (KPiR) i dużych przedsiębiorstw (pełna księgowość), planujących inwestycje w rozwój firmy.

03

Badania marketingowe i ewaluacyjne

Pomagamy poznać opinię klientów na temat świadczonych usług i produktów. Wykonujemy badania satysfakcji korzystając z wywiadów telefonicznych (CATI), prowadzimy wywiady bezpośrednie – indywidualne (ankieterzy) i grupowe (wywiady fokusowe) w całej Polsce.

Doświadczenie i współpraca

FIRMA
Doświadczenie

Jesteśmy zespołem konsultantów zarządzania. W pracy dla Państwa opieramy się na naszym 20-letnim doświadczeniu, które zbieraliśmy podczas pracy jako pracownicy przedsiębiorstw przemysłowych, usługowych oraz podczas pracy dydaktycznej i doradczej. Firma działa od roku 2011.

Współpraca

Chcąc zaspokoić w pełni potrzeby klientów tworzymy konsorcja, dzięki czemu doradztwo obejmuje również pozyskanie finansowania kredytowego, leasingowego, pozyskanie dotacji, obsługę prawną, audyt finansowy.
Na potrzeby badań marketingowych organizujemy obsługę informatyczną, telefoniczną, oraz pomieszczenie do badań focusowych i indywidualnych.

Organizacje przedsiębiorców

Członkostwo w organizacjach pozwala nam wymieniać doświadczenia z innymi przedsiębiorcami i instytucjami.
Jesteśmy członkiem Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu i Business Network International (BNI)

Fundamenty

Czym jest konsulting zarządczy?

„Konsulting zarządczy to niezależne profesjonalne usługi doradcze mające na celu wspieranie menedżerów i przedsiębiorstw w osiąganiu celów i wytycznych organizacyjnych poprzez rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania i biznesu, rozpoznawanie nowych możliwości i sięganie po nie, zachęcanie do nauki i do wprowadzania zmian.”

Milan KUBR

“MANAGEMENT CONSULTING, A Guide to the Profession”

International Labour Office, Geneva, 2002

 • Interes Klienta
  Osiągnięcie możliwie najlepszych rezultatów w interesie klienta

  Oddajemy nasze umiejętności, kompetencje i czas w celu osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów w interesie Klienta. Nie uciekamy od stawiania trudnych pytań i formułowania wniosków, jeżeli ma to poprawić sytuację Klienta. Unikamy konfliktów interesów.

 • Poufność
  Bezwzględnie przestrzegana

  Konsultanci zobowiązują się do nie ujawniania żadnych poufnych informacji dotyczących klientów, a także do niespożytkowania tych informacji w celu osiągnięcia osobistych korzyści na rzecz swojej firmy bądź jej klientów.

 • Kompetencje merytoryczne
  Podstawowe narzędzie pracy

  Konsultanci podejmują się zadań, które nie wykraczają poza ich zakres kompetencji. Zespół współpracowników i partnerów biznesowych pomaga nam rozszerzać ofertę w oparciu o doświadczonych specjalistów.

 • Rozsądne wynagrodzenie
  Cena powiązana korzyścią klienta

  Interesuje nas korzyść, którą Klient uzyskuje z doradztwa – w ujęciu finansowym, organizacyjnym, strategicznym. Wierzymy, że dobre efekty współpracy pamięta się dłużej niż najniższą cenę.

Nasi klienci

Szeroka wiedza i kompetencje

WSPÓLNICY
Małgorzata Wieczorek-Grabowska
Dyrektor Działu Badań
Ekonomista, Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stypendysta De Haagse Hogeschol w Hadze i University of Teesside. W latach 1996 – 2005 specjalista ds. marketingu w prywatnych przedsiębiorstwach, kierownik sekcji finansowej w Nestle Toruń-Pacific Sp. z o.o. W latach 2006-2015 wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Katedry Zarządzania. Prowadziła wykłady i zajęcia warsztatowe w zakresie badań rynkowych, marketingu w turystyce i instytucjach finansowych.  Zainteresowania naukowe – zarządzanie usługami, marketing relacyjny, Word of Mouth.
Współautor monografii: “Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
Kierownik projektów, autor metodologii, autor instrumentów pomiarowych i raportów w wielu badaniach ilościowych i jakościowych.
Trener w zakresie marketingu, ewaluacji, badań marketingowych.
Maciej Grabowski
Dyrektor Działu Doradztwa
Ekonomista, posiadacz certyfikatu CAPM Certified Associate in Project Management.  Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W latach 1996-2008 zbierał doświadczenie w bankowości komercyjnej, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Członek rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Na zlecenie amerykańskiej spółki venture capital prowadził badania i przygotowywał przejęcia przedsiębiorstw na rynku polskim.
W latach 2003-2008, jako Główny Specjalista ds. Analiz i Controllingu w koncernie Polski Cukier współtworzył system analiz, budżetowania i zarządzania kosztami i efektywnością.
Przez 3 lata – konsultant ekonomiczny i kierownik projektów szkoleniowo – doradczych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  w firmie KarStanS.
Kierownik kilkudziesięciu projektów doradczych i szkoleniowych, autor wycen, biznesplanów, opracowań, rekomendacji.
SZCZEGÓŁOWA OFERTA
IMG_6752
KONTAKT

Biuro w Toruniu na Bydgoskim Przedmieściu

address:

87-100 Toruń; ul. Konopnickiej 20/4A

phone:

+48 56 6211816; +48 782866493

Z naszymi klientami kontaktujemy się również zdalnie

 • Maciej Grabowski – aby zainicjować konferencję kliknij 3CX Webmeeting
 • Małgorzata Wieczorek-Grabowska  aby zainicjować konferencję kliknij 3CX Webmeeting
 • Karol Szulgit aby zainicjować konferencję kliknij 3CX Webmeeting