';

Dla Naszych Klientów

OBSZARY WSPARCIA

Przygotowanie biznes planów i symulacji finansowych
01

Strefa finansów

Biznesplan, projekcja finansowa, wycena  są przydatnymi narzędziami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które uwiarygadniają przedsiębiorstwo w oczach instytucji finansującej. Zajmujemy się przygotowaniem biznes-planów oraz symulacji finansowych.

Budowanie strategii przedsiębiorstwa
02

Strefa badań i strategii

Bez informacji rynkowej zarządzanie produktami i usługami jest możliwe, ale trudne i zawodne. Proponujemy zaprojektowanie i przeprowadzenie badań rynkowych, które pozwolą na podejmowanie decyzji w oparciu o zweryfikowaną wiedzę. Umiejętne połączenie wiedzy marketingowej i finansowej umożliwia zbudowanie strategii przedsiębiorstwa czy organizacji. Uczestniczymy w budowaniu strategii przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi inżynierii zarządzania.

Współpraca w ramach usług publicznych
03

Strefa usług publicznych

Samorządy mogą powierzać realizację zadań publicznych spółkom zależnym – podmiotom wewnętrznym – w ramach procedury in-house. W ramach tego obszaru współpracujemy zarówno z Samorządami jak i Spółkami Komunalnymi.

Doświadczenie i współpraca

FIRMA

Strefa Doradztwa to zespół konsultantów zarządzania. W pracy dla Państwa opieramy się na naszym 20-letnim doświadczeniu, które zbieraliśmy podczas pracy jako pracownicy przedsiębiorstw przemysłowych, usługowych oraz podczas pracy dydaktycznej i doradczej. Firma działa od roku 2011 i nieprzerwanie dąży do możliwie najlepszych rezultatów w interesie Klienta.

Chcąc zaspokoić w pełni potrzeby klientów, tworzymy konsorcja, dzięki czemu oferowany przez nas konsulting zarządczy obejmuje również pozyskanie finansowania kredytowego, leasingowego, pozyskanie dotacji, obsługę prawną, audyt finansowy. Na potrzeby badań marketingowych organizujemy obsługę informatyczną, telefoniczną, oraz pomieszczenie do badań focusowych i indywidualnych.

Członkostwo w organizacjach pozwala nam wymieniać doświadczenia z innymi przedsiębiorcami i instytucjami.

Jesteśmy członkiem: Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, Business Network International (BNI).

Fundamenty

CZYM JEST KONSULTING ZARZĄDCZY?

„Konsulting zarządczy to niezależne profesjonalne usługi doradcze mające na celu wspieranie menedżerów i przedsiębiorstw w osiąganiu celów i wytycznych organizacyjnych poprzez rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania i biznesu, rozpoznawanie nowych możliwości i sięganie po nie, zachęcanie do nauki i do wprowadzania zmian.”

Milan KUBR

„MANAGEMENT CONSULTING, A Guide to the Profession”

International Labour Office, Geneva, 2002

Konsulting zarządczy dla przedsiębiorstw
 • Interes Klienta
  Osiągnięcie możliwie najlepszych rezultatów w interesie klienta

  Oddajemy nasze umiejętności, kompetencje i czas w celu osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów w interesie Klienta. Nie uciekamy od stawiania trudnych pytań i formułowania wniosków, jeżeli ma to poprawić sytuację Klienta. Unikamy konfliktów interesów.

 • Poufność
  Bezwzględnie przestrzegana

  Konsultanci zobowiązują się do nie ujawniania żadnych poufnych informacji dotyczących klientów, a także do niespożytkowania tych informacji w celu osiągnięcia osobistych korzyści na rzecz swojej firmy bądź jej klientów.

 • Kompetencje merytoryczne
  Podstawowe narzędzie pracy

  Konsultanci podejmują się zadań, które nie wykraczają poza ich zakres kompetencji. Zespół współpracowników i partnerów biznesowych pomaga nam rozszerzać ofertę w oparciu o doświadczonych specjalistów.

 • Rozsądne wynagrodzenie
  Cena powiązana korzyścią klienta

  Interesuje nas korzyść, którą Klient uzyskuje z doradztwa – w ujęciu finansowym, organizacyjnym, strategicznym. Wierzymy, że dobre efekty współpracy pamięta się dłużej niż najniższą cenę.

NASI KLIENCI
Szeroka wiedza i kompetencje

ZESPÓŁ

Członkini zespołu w firmie Strefa Doradztwa
Małgorzata Wieczorek-Grabowska
Dyrektor Działu Badań
Ekonomista, Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stypendysta De Haagse Hogeschol w Hadze i University of Teesside. W latach 1996 – 2005 specjalista ds. marketingu w prywatnych przedsiębiorstwach, kierownik sekcji finansowej w Nestle Toruń-Pacific Sp. z o.o. W latach 2006-2015 wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Katedry Zarządzania. Prowadziła wykłady i zajęcia warsztatowe w zakresie badań rynkowych, marketingu w turystyce i instytucjach finansowych. Zainteresowania naukowe – zarządzanie usługami, marketing relacyjny, Word of Mouth.
Współautor monografii: “Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.
Kierownik projektów, autor metodologii, autor instrumentów pomiarowych i raportów w wielu badaniach ilościowych i jakościowych. Trener w zakresie marketingu, ewaluacji, badań marketingowych.
Konsulting zarządczy członek zespołu
Maciej Grabowski
Dyrektor Działu Doradztwa
Ekonomista, posiadacz certyfikatu CAPM Certified Associate in Project Management. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W latach 1996-2008 zbierał doświadczenie w bankowości komercyjnej, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Członek rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Na zlecenie amerykańskiej spółki venture capital prowadził badania i przygotowywał przejęcia przedsiębiorstw na rynku polskim.
W latach 2003-2008, jako Główny Specjalista ds. Analiz i Controllingu w koncernie Polski Cukier współtworzył system analiz, budżetowania i zarządzania kosztami i efektywnością.
Przez 3 lata – konsultant ekonomiczny i kierownik projektów szkoleniowo – doradczych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w firmie KarStanS.
Kierownik kilkudziesięciu projektów doradczych i szkoleniowych, autor wycen, biznesplanów, opracowań, rekomendacji.
Członek zespołu ds. konsultingu
Karol Szulgit
Analityk Finansowy
Ekonomista, Absolwent Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, autor pracy licencjackiej pt. „Skutki stosowania polityki ujemnych nominalnych stóp procentowych dla gospodarek na przykładzie Szwecji, Szwajcarii, Danii i Japonii” w Katedrze Gospodarki i Finansów Cyfrowych UMK. W latach 2018-2021 zdobywał doświadczenie jako handlowiec , a następnie referent księgowy. Od początku 2022r. w Strefie Doradztwa. Członek zespołów projektowych w zakresie audytów rekompensaty, budżetowania, pogłębionych analiz finansowych oraz badań rynku. Opiekun klienta w zakresie stałych usług ekonomicznych. Prywatnie, hodowca psów rasy buldog francuski.
Aktualności

BLOG

Aktualności ze świata marketingu i zarządzania
ZOBACZ WSZYSTKIE NASZE POSTY
Kontakt z biurem do spraw konsultingu zarządczego

KONTAKT

Biuro w Toruniu na Bydgoskim Przedmieściu

Z naszymi klientami kontaktujemy się również zdalnie
 • Maciej Grabowski – aby zainicjować konferencję kliknij 3CX Webmeeting
 • Małgorzata Wieczorek-Grabowska  aby zainicjować konferencję kliknij 3CX Webmeeting
 • Karol Szulgit aby zainicjować konferencję kliknij 3CX Webmeeting

+48 782 866 493 biuro@strefadoradztwa.pl Klauzula Informacyjna RODO